Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu

Projekt se bavi razvojem obrazovnih i radnih karijera mladih odraslih u siromaštvu. Ciljevi projekta su ojačati konkurentnost ciljnih skupina mladih istraživača i poslijedoktoranda u ovom području istraživanja, vještine za vođenje projekata i razviti pan-europsku suradnju s mladim istraživačima te javnim, civilnim i privatnim sektorom. Istraživanje ima karakter eksplorativne sekvencijalne studije s kombinacijom kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. Nastoje se produbiti spoznaje o činiteljima značajnim za uspješnost prelaska mladih iz obrazovanja na tržište rada te za izlazak iz siromaštva.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 125.202,88 €
EU sufinancira: 123.137,12 € 98%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
Kontakt nositelja projekta: 01 4564 302