Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka za obrazovanje odraslih

Projektom se osnažuje nacionalni sustav obrazovanja kroz razvoj standarda zanimanja i kvalifikacije te visokoškolskog kurikuluma za izobrazbu nastavnika u obrazovanju odraslih. Cjeloživotno obrazovanje je tematika o kojoj nedostaju podaci na razini RH. Stoga će publicirani dokumenti biti distribuirani među knjižnicama te ustanovama visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja, a bit će održani i znanstveno-stručni kolokvij, studijski putovanja, interaktivne radionice stručnog usavršavanja te internetska savjetovanja za dionike cjeloživotnog obrazovanja zbog uspješnosti izvedbe projekta.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 123.470,07 €
EU sufinancira: 117.241,83 € 95%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu