Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta

Svrha projekta jest omogućavanje uvođenja višegodišnjeg programskog financiranja javnih sveučilišta i JZI u RH koji se većim dijelom financiraju iz državnog proračuna. Uvođenje višegodišnjeg programskog financiranja predstavlja strukturnu reformu za čije je provođenje potrebno osigurati ekspertna znanja, ojačati stručne kapacitete dionika, otkloniti postojeće pravne prepreke te izraditi potrebne pravne i stručne podloge. Projektom se planiraju osigurati navedene pretpostavke kako bi se ostvario cilj unapređenja sustava kvalitete, upravljanja i financiranja visokog obrazovanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 300.000,00 €
EU sufinancira: 255.000,00 € 85%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Kontakt nositelja projekta: 01 4569 000