Cjeloživotnim obrazovanjem i osposobljavanjem do sigurnog zapošljavanja i bolje budućnosti (COSB)

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje vještina odraslih polaznika financiranjem i uključivanjem u programe obrazovanja odraslih koji su potrebni na tržištu rada, koji će im omogućiti stjecanje ključnih kompetencija, odnosno višu razinu kvalifikacija i povećati njihovu zapošljivost. Radi se o programima osposobljavanja za poslove zavarivača/-ice MAG, REL, TIG i plinskim postupkom zavarivanja (60 polaznika) te programu usavršavanja za poslove montera/-ke fotonaponskih sustava (20 polaznika) koji su vrlo popularni i traženi na tržištu te ciljanoj skupini mogu omogućiti zapošljavanje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 182.266,90 €
EU sufinancira: 182.266,90 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih
Kontakt nositelja projekta: 01 482 6012