Škola PUNa mogućnosti

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Svrha ovog projekta je doprinos inkluziji učenika s teškoćama u redoviti obrazovni sustav te doprinos izuzetno važnoj socijalnoj uključenosti, a projektne aktivnosti usmjerit će se na dva definirana projektna cilja: 1. osigurati kontinuiranu podršku učenicima s teškoćama u redovnom školovanju, čime će se doprinijeti boljoj integraciji učenika s teškoćama u redovni obrazovni sustav, osobito poboljšanju njihovih obrazovnih postignuća; 2. podići razinu svijesti ostalih učenika o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama, radi postizanja još uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 350.753,34 €
EU sufinancira: 315.678,01 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Zadar
Kontakt nositelja projekta: +385 23 208 100