(P)ostanimo financijsko i digitalno pismeni

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projektom će se unaprijediti digitalna i financijska pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika 4 srednje škole. Projekt će obuhvatiti aktivnosti koje su usmjerene na usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj i provedbu izvannastavnih aktivnosti za unaprjeđenje digitalne i financijske pismenosti učenika. Usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, intenzivnim radom s učenicima i nabavom nove opreme unaprijedit će se razvojni potencijal svih škola, te partnerskih ustanova.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 192.622,98 €
EU sufinancira: 192.622,98 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Strukovna škola Vice Vlatkovića
Kontakt nositelja projekta: ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr