Mali korak za bolje sutra

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt će osigurati promociju i provedbu tri besplatna programa osposobljavanja za 60 polaznika članova ciljne skupine te će njegovi rezultati pružiti konkretan doprinos rješavanju problema nedovoljne uključenost pripadnika ciljne skupine u programe obrazovanja odraslih te time utjecati na unapređenje njihovih znanja, vještina, a posljedično i kvalifikacija s ciljem osnaživanja položaja pojedinaca na tržištu rada te mogućnosti pronalaska zaposlenja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 192.051,74 €
EU sufinancira: 192.051,74 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Srednja škola Kneza Branimira Benkovac
Kontakt nositelja projekta: ured@ssknezbranimir.hr