KAKO SMO ISPRAVLJALI PISIN TORANJ

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Srednja škola Kneza Branimira Benkovac ovim će projektom provoditi aktivnosti obrazovanja nastavnika SŠKBB kako bi osmislili i proveli 15 osuvremenjenih vannastavnih kurikuluma kojima bi doprinijeli unapređenju pismenosti kod učenika i obrazovanju učenika s ciljem unaprjeđivanje njihovih znanja, vještina i sposobnosti kao temelja za cjeloživotno učenje. Kao rezultat provedbe projekta do 2019. godine 20 nastavnika i 40 učenika aktivno će sudjelovati i obrazovati se u području medijske i digitalne pismenosti.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 145.002,31 €
EU sufinancira: 145.002,31 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Srednja škola Kneza Branimira Benkovac
Kontakt nositelja projekta: ured@ssknezbranimir.hr