Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa

Projekt se bavi problemom usklađivanja zdravstvenog visokog obrazovanja u RH sa zahtjevima HKO-a, tržišta rada te EU i RH strategija, zakona i direktiva. Cilj projekta je izrada cjelovitih standarda kvalifikacija i zanimanja zdravstvenih studija za 6. i 7. razinu obrazovanja i priprema za njihov upis u registar HKO-a, razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa te izgradnja kapaciteta nastavnog osoblja. Ciljne skupine projekta su visokoškolske obrazovne zdravstvene ustanove i njihovo nastavno osoblje i studenti, poslodavci, strukovne komore i sindikati u zdravstvu u RH.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 356.300,22 €
EU sufinancira: 338.484,97 € 95%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Kontakt nositelja projekta: 021 564 800
Web stranica: http://ozs.unist.hr/