INovA@skola

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projekt “INovA@skola” ima za cilj razviti inovativne interdisciplinarne izvannastavne aktivnosti za unaprjeđenje digitalne, čitalačke, medijske, financijske, prirodoslovne i višejezične pismenosti te osigurati ljudske i materijalne kapacitete za njihovu provedbu u 4 OŠ u Gradu Zadru. Učenicima ćemo omogućiti stjecanje ključnih kompetencija u području različitih vrsta pismenosti koje će ih osposobiti za uspješniji nastavak školovanja i cjeloživotno učenje, te pridonijeti stvaranju društva znanja gdje je cjeloživotno učenje temeljna odrednica i preduvjet gospodarskog i socijalnog napretka.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 190.847,15 €
EU sufinancira: 190.847,15 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Osnovna škola Bartula Kašića
Kontakt nositelja projekta: ured@os-bkasica-zadar.skole.hr