Inkluzija-korak bliže društvu bez prepreka

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka omogućuje socijalnu uključenost i integraciju većeg broja učenika s teškoćama u proces obrazovanja uz potporu pomoćnika u nastavi, njihovo daljnje sudjelovanje u društvu i pripremu za tržište rada. Ciljevi projekta: 1. osigurati stručnu pomoć za 86 učenika s teškoćama uključenih u 17 osnovnih i 7 srednjih škola; 2. educirati 70 osoba koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 63 osobe (62 PUN i 1 SKP); 3. upoznati javnost da su sva djeca imaju pravo biti uključena u sustav redovnog školovanja i ravnopravno integrirana u društvo.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 346.811,96 €
EU sufinancira: 312.130,76 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Zadarska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 23 350 350