PROMO BUDI UZOR – Natjecanje za najbolji studentski poslovni plan

Jedan od ključnih problema Osječko-baranjske županije je nezaposlenost s 36.627 nezaposlenih (2013.) Prosječni broj se povećao u svim obrazovnim skupinama, ali je najizraženiji  kod osoba sa završenim 1.  stupnjem fakulteta (20,1%) i fakultetom (10,2%). Natjecanje za najbolji studentski poslovni plan promovira poduzetničku kulturu i cjeloživotno učenje u funkciji razvijanja poduzetničkih sklonosti i vještina, usvajanja osnovnih ekonomskih koncepata, te u funkciji pokretanja poslovnih subjekata i samozapošljavanja. Ciljnu grupu projekta čine apsolventi na fakultetima i netom diplomirani.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 40.816,48 €
EU sufinancira: 32.599,15 € 80%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: TERA Tehnopolis d.o.o.
Kontakt nositelja projekta: 031 251 000