POMOĆ SE VRAĆA USPJEHOM: Osiguravanje podrške pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

“POMOĆ SE VRAĆA USPJEHOM: Osiguravanje podrške pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju” osigurat će integraciju 16 učenika sa teškoćama u razvoju u obrazovni sustav kroz implementaciju podrške pomoćnika u nastavi, te će na taj način osigurati edukaciju i zaposlenje 16 nezaposlenih osoba na području grada Vinkovaca.

 


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 70.674,71 €
EU sufinancira: 64.924,71 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Vinkovci
Kontakt nositelja projekta: gradonačelnik@vinkovci.hr
Web stranica: http://www.vinkovci.hr