Obrazovanjem odraslih do stručnih kadrova u turizmu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Cilj projekta je uključivanje odraslih osoba u obrazovne programe ugostiteljskog sektora s ciljem povećanja njihovih kompetencija i vještina za zapošljavanje u skladu s potrebama tržišta rada.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 192.385,44 €
EU sufinancira: 192.385,44 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Andragog
Kontakt nositelja projekta: +385 32 831 854
Web stranica: http://www.andragog.hr/