Obrazovanje je prioritet – Uključivanje odraslih polaznika u prioritetne programe obrazovanja

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Cilj projekta je edukacijom odraslih osoba u prioritetnim zanimanjima doprinijeti povećanju zapošljivosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Bit će organizirana edukacija ciljne skupine za barmene, njegovateljice i pčelare kojom će se olakšati zapošljavanje ciljnih skupina koje su teže zapošljive zbog nižih razina obrazovanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 123.332,64 €
EU sufinancira: 123.332,64 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Tehničko učilište Vinkovci
Kontakt nositelja projekta: +385 32 331 215