EU PASSWORD – IT znanjem do boljeg položaja u društvu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt će doprinijeti rješavanju problema niske zastupljenosti odraslih osoba, tzv. skupini NEET, u programima obrazovanja kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija a u svrhu mobilizacije i njihovog aktivnog uključivanja u cjeloživotno učenje. Cilj projekta je uključivanje 80 odraslih osoba u program osposobljavanja za obavljanje poslova računalnog operatera, unapređenje IT vještina i povećanje zapošljivosti. Ciljne skupine su dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 g. i osobe s nižim razinama kvalifikacije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 176.863,13 €
EU sufinancira: 176.863,13 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Vinkovci
Kontakt nositelja projekta: +385 32 334 540