EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Cilj projekta je edukacijama odraslih osoba doprinijeti povećanju zapošljivosti na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko srijemske županije. Edukacije za zavarivače, montere, barmene, kuhare i konobare su usklađene s potrebama tržišta rada i olakšat će zapošljavanje ciljnih skupina koje su teže zapošljive zbog nižih razina obrazovanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 195.344,27 €
EU sufinancira: 195.344,27 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Učilište Studium- ustanova za obrazovanje odraslih
Web stranica: http://uciliste.net/