OBRAZOVANJE BEZ TEŠKOĆA: Implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Osnovni cilj projekta pod nazivom”OBRAZOVANJE BEZ TEŠKOĆA: Implementacija usluge pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu” je osigurati podršku pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju kroz osposobljavanje i zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 79  djece u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

 


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 288.468,15 €
EU sufinancira: 273.095,40 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija
Web stranica: htttp://www.vusz.hr