Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 97.649,97 €
EU sufinancira: 97.649,97 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.2
Natječaj: Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Udruga Terra
Kontakt nositelja projekta: +385 51 337 400