Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Cilj ovoga projekta je kroz suradničko podučavanje pridonijeti stvaranju mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama na području VPŽ u redovne odgojno-obrazovne programe; izravno doprinijeti njihovoj boljoj socijalizaciji,emocionalnom funkcioniranju i napretku razvoja vještina i sposobnosti. Rješavajući problem učenika, njihovih roditelja i OU rješava se i problem 79 nezaposlenih osoba koje će biti zaposlene kroz projekt. Ciljne skupine su: 79 osoba koje će biti angažirane kao PuN/SKP; 80 učenika s teškoćama u razvoju uključeni u 17 OU u VPŽ.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 320.029,63 €
EU sufinancira: 303.708,12 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Virovitičko-podravska županija
Kontakt nositelja projekta: zupan@vpz.hr
Web stranica: http:/ /www.vpz.com.hr/