Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Nositelj projekta je Strukovna škola Virovitica s 8 projektnih partera na projektu, 7 srednjih škola VPŽ i Virovitičko-podravska županija. Specifični cilj projekta je stručno usavršavanje 24 odgojno-obrazovna djelatnika iz područja financijske i digitalne pismenosti te podizanje razine financijske i digitalne pismenosti razvojem ključnih kompetencija 160 učenika srednjih škola kroz provedbu izvannastavnih aktivnosti.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 185.881,08 €
EU sufinancira: 185.881,08 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Strukovna škola Virovitica
Kontakt nositelja projekta: info@ssv.hr