Korak u život jednakih mogućnosti

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Svrha projekta je pružiti adekvatnu pomoć u nastavi, djeci s teškoćama u razvoju, kroz osiguravanje asistenta u nastavi, te podići svijest javnosti o važnosti uključivanja djece s teškoćama u redovne odgojno-obrazovne programe. Uključivanjem djece s teškoćama u redovne škole postiže se socijalizacija djece, integracija, razvoj tolerancije, prihvaćanje različitosti te jačanje osobnosti djece s teškoćama u razvoju. Pozitivni učinci koji se javljaju uključivanjem asistenata u nastavu ogledaju se u smanjenju nezaposlenosti i socijalne isključenosti.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 92.227,53 €
EU sufinancira: 84.778,96 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Virovitica