Glazbenom podukom do digitalne i medijske pismenosti

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projekt „Glazbenom podukom do digitalne i medijske pismenosti“ želi na pristupačan, zabavan i kreativan način podići digitalnu i medijsku pismenost srednjoškolaca te ih iz konzumenata pretvoriti u proizvođače digitalnih medijskih sadržaja. Nakon obrazovanja nastavnika za e-learning i produkciju audiovizualnih sadržaja, napravit će se e-learning platforma za učenje sviranja 4 instrumenta i pjevanje za pop i jazz glazbu. Učenici će učiti svirati rabeći on-line sustav, te snimati AV materijale o svom napretku koje će zatim podizati na adekvatne on-line platforme.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 191.049,32 €
EU sufinancira: 191.049,32 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Glazbena škola Ladislav Račić
Kontakt nositelja projekta: ladislav.racic@gmail.com