Budi STEMpatičan!

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projektom će se ojačati kapaciteti odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje i identificiranje potencijalno darovitih učenika te razviti model rada prilagođen potrebama darovitih učenika. Uz partnerstvo s 21 školom projekt uključuje sudjelovanje učenika i djelatnika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 121.854,09 €
EU sufinancira: 121.854,09 € 100%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Virovitičko-podravska županija
Kontakt nositelja projekta: vesna.serepac@vpz.hr
Web stranica: http://www.vpz.hr/