“Veliki za male”

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projekt izravno doprinosi poticanju inkluzivnog obrazovanja te kvalitetnoj integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne programe osnovnih i srednjih škola kroz osiguravanje odgovarajuće podrške u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, što će rezultirati stvaranjem uvjeta za unaprjeđenje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje takvih učenika, a na koncu doprinijeti i poboljšanju kvalitete života istih.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 337.967,31 €
EU sufinancira: 310.929,92 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Varaždinska županija