Unapređenje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju i stvaranje okruženje za njihov samostalan život

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 285.216,37 €
EU sufinancira: 199.936,70 € 70%
Prioritet / Mjera: Prioritet 2 / Mjera 2.3
Natječaj: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Centar za rehabilitaciju Varaždin
Kontakt nositelja projekta: +385 42 260 444
Web stranica: http://dom-lekic.com/