Razvoj modela za pružanje podrške diplomantima u ranom razvoju karijera

U okviru ovog projekta razvit će se teoretski model za pružanje podrške diplomantima u ranom razvoju karijera i prelasku na tržište rada, s primjenom u obrazovanju budućih stručnjaka u području ICT-a. Rezultati će imati širi utjecaj na krajnje korisnike istraživanja – studente, alumnije, poslodavce i institucije VO koji će kroz outpute projekta dobiti alat za djelomično rješavanje postojećih problema zapošljivosti diplomanata, ali i smjernice za kreiranje poticajnih politika na individualnoj, institucionalnoj te nacionalnoj razini.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 34.107,80 €
EU sufinancira: 34.107,80 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
Kontakt nositelja projekta: +385 42 390 818
Web stranica: http://www.foi.unizg.hr/