Prekvalifikacijom do posla

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Cilj projekta je povećanje razine znanja, vještina i kompetencija 40 odraslih osoba te jačanje njihove konkurentnosti na tržištu rada provedbom i stjecanjem prekvalifikacije za zanimanje Kuhar/Kuharica i Slastičar/Slastičarka. Time će se povećati broj odraslih na tržištu rada s novom kvalifikacijom te njihova mogućnost zapošljivosti.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 192.888,87 €
EU sufinancira: 192.888.87 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Gospodarska škola Varaždin
Kontakt nositelja projekta: +385 42 492 271