PAMETNO (ZA)RADI ZA SVOJU ODRŽIVU BUDUĆNOST – INTEGRATIVNO POUČAVANJE FINANCIJSKE I DRUGIH PISMENOSTI

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Svrha projekta „PAMETNO (ZA)RADI ZA SVOJU ODRŽIVU BUDUĆNOST – INTEGRATIVNO POUČAVANJE FINANCIJSKE I DRUGIH PISMENOSTI“ je unaprijediti kapacitete i međusektorsku suradnju Elektrostrojarske škole i Osnovne škole Tužno za integrativno poučavanje financijske i drugih pismenosti u okviru školskog kurikuluma prilagođeno potrebama pojedinih obrazovnih ciklusa. Temelj za relevantna unapređenja bit će novi kurikulum s (radnim) nazivom „Pametno (za)radi za svoju održivu budućnost“ koji će se razraditi i testirati u okviru projekta.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 130.990,49 €
EU sufinancira: 130.990,49 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Elektrostrojarska škola
Kontakt nositelja projekta: ikos@ess.hr