Od 3 do 300

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Razvojem i provedbom izvannastavnih aktivnosti unutar školskih kurikuluma usmjerenih na razvoj čitalačke, medijske, digitalne, matematičke i višejezične pismenosti, unaprijedit će se kapaciteti odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim školama u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko križevačkoj županiji za inovativne pristupe poučavanju, a učenicima omogućiti stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 123.515,67 €
EU sufinancira: 123.515,67 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Osnovna škola Veliki Bukovec
Kontakt nositelja projekta: ured@os-bukovec.hr