DOprinosiMo razvoju INkluzivnog Obrazovanja – DOMINO

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Osnovni problemi s kojima se susreću učenici s teškoćama je praćenje nastave, što utječe na lošije obrazovne rezultate, te problem uspostave socijalnog kontakta sa vršnjacima i nastavnicima. Glavni cilj projekta je inkluzija učenika s teškoćama u obrazovni sustav i socijalna inkluzija. Projekt obuhvaća ciljnu skupinu učenika s teškoćama i nezaposlene osobe kojima će se kroz aktivnosti edukacije podići konkurentnost na tržištu rada. Uz edukaciju nezaposlenih osoba i senzibilizaciju javnosti za probleme učenika s teškoćama, glavna aktivnost projekta je pružanje pomoći u nastavi u gradu Varaždinu.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 267.183,73 €
EU sufinancira: 240.465,35 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Varaždin
Web stranica: http://www.varazdin.hr/