DAROVITI OSNOVNOŠKOLCI@DIGITALNA FABRIKACIJA

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu: 

Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta Elektrostrojarske škole i ključnih dionika na županijskoj razini vezano uz didaktičko-metodičke pristupe u radu s darovitim učenicima viših razreda osnovnih škola (5.-8. razred) iz Varaždinske županije na temelju koncepta „laboratorij digitalne fabrikacije“. Koncept „laboratorij digitalne fabrikacije“ predstavlja multidisciplinarni didaktičko-metodički pristup (primarno na području 2D/3D dizajna, elektronike i programiranja).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 108.138,18 €
EU sufinancira: 108.138,18 € 100%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Elektrostrojarska škola
Kontakt nositelja projekta: ikos@ess.hr