Učimo zajedno

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Zapošljavanjem 72 pomoćnika u nastavi i jednog stručno-komunikacijskog posrednika osigurava se neposredna podrška primjerenom obrazovanju za 82 učenika s teškoćama integriranima u redovni obrazovni sustav Splitsko-dalmatinske županije čime će se osigurati uvjete za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Projekt će doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 367.395,88 €
EU sufinancira: 328.860,21 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Splitsko-dalmatinska županija
Kontakt nositelja projekta: tomislav.donlic@dalmacija.hr