SUPPORT – SUstavna Podrška za POdršku Roditeljstvu

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 83.802,53 €
EU sufinancira: 83.802,53 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.2
Natječaj: Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za Podršku razvoju civilnoga društva
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić”