S pomoćnikom mogu bolje

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projektom se u Splitu 101 učeniku s teškoćama osiguravaju uvjeti za kvalitetnu integraciju u redovne škole, sve u cilju poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća, socijalne integracije, emocionalnog funkcioniranja, osamostaljenja, razvijanja osjećaja pripadnosti i samopoštovanja. Pozitivan učinak osjeća cijela društvena zajednica jer sve njene čimbenike uči prihvaćanju različitosti i suživota. Nezaposlenoj 71 osobi, budućim pomoćnicima, se ovim projektom pruža mogućnost zaposlenja te širenja vlastitih kompetencija i znanja kojima pospješuju svoje potencijale za daljnje zaposlenje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 407.894,74 €
EU sufinancira: 328.947,37 € 81%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Split
Kontakt nositelja projekta: 021 310 111
Web stranica: http://www.split.hr/