ELEKTRO-SD povećanje zapošljivosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji obrazovanjem u sektoru elektrotehnike

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Svrha projekta je doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i odgovoriti na potrebe tržišta rada za deficitarnim strukovnim zanimanjima: elektroinstalater/ka i instalatera/ke fotonaponskih sustava. 72 odrasle osobe steći će kvalifikacije za lakše i bolje zapošljavanje. Projekt provode Obrtna tehnička škola i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 177.962,50 €
EU sufinancira: 177.962,50 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Obrtna tehnička škola Split
Kontakt nositelja projekta: ured@ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr