“S osmijehom u školu” – Pomoćnici u nastavi makarskih školaraca

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projekt ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u makarske osnovne škole. Potrebe u 2 OŠ, kojima je osnivač Grad Makarska, rastu. Projekt obuhvaća 17 učenika: 9 u redovnim razredima, 8 u posebnim razrednim odjeljenjima. Planira se zaposliti 12 osoba kao pomoćnike u nastavi (od čega barem 7 novo-zaposlenih).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 40.934,21 €
EU sufinancira: 36.351,05 € 89%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Makarska
Kontakt nositelja projekta: gradonacelnik@makarska.hr
Web stranica: http://makarska.hr/