Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji III

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju

O projektu:

Ciljne skupine projekta su 56 učenika s teškoćama u razvoju i 56 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 332.329,74 €
EU sufinancira: 265.863,79 € 80%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Primorsko-goranska županija
Kontakt nositelja projekta: info@pgz.hr
Web stranica: http://www.pgz.hr