OPATIJA – GRAD JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Ciljne skupine projekta čine 2 učenika s teškoćama u razvoju i  2 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 11.519,74 €
EU sufinancira: 9.215,79 € 80%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Opatija
Kontakt nositelja projekta: grad.opatija@opatija.hr
Web stranica: http://www.opatija.hr