Modeliranje i mjerenje neutronskog doznog ekvivalenta oko medicinskih linearnih akceleratora elektrona

Ovim projektom uspostaviti će se tim mladih istraživača iz područja medicinske fizike na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Jednom članu omogućiti će se završetak izrade doktorske disertacije a drugom članu djelomično zapošljavanje na fakultetu. Mladi istraživači modelirati će i mjeriti neutronski dozni ekvivalent oko linearnih akceleratora elektrona. Cilj istraživanja je osigurati točnije mjerenje ozračenja neutronima osoblja koje provode zračenje, te točniju procjenu doprinosa neutronskog ozračenja ukupnoj dozi pacijenata čime će se poboljšati procjena terapijskog učinka i rizika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 67.287,58 €
EU sufinancira: 67.287,58 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Kontakt nositelja projekta: 031 512 800