PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – II.faza

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju u sklopu mjera Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta usmjerenih uspostavi jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja svim kategorijama korisnika

O projektu:

Zbog nemogućnosti samostalnog funkcioniranja učenika s teškoćama u nastavnom procesu, uključivanjem pomoćnika u nastavu omogućit će se ciljnoj skupini učenicima s poteškoćama bolje svladavanje nastavnih sadržaja, emocionalni razvoj i socijalnu interakciju.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 214.199,01 €
EU sufinancira: 197.036,78 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Požega