Učimo zajedno 2

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Ciljevi projekta su unaprijediti socijalno uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u redovit sustav obrazovanja i olakšati im pristup budućem tržištu rada te smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije. Očekivani rezultati: Poboljšati socijalnu uključenost kroz inkluzivno obrazovanje za najmanje 87 djece, povećati razinu znanja i vještina 68 nezaposlenih osoba i učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 344.177,63 €
EU sufinancira: 325.756,58 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija