Učenjem i proaktivnošću do zapošljavanja u prioritetnim sektorima i zanimanjima

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt će doprinijeti uključivanju odraslih polaznika u obrazovanje i stjecanje kvalifikacija i povećanje zapošljivosti u zanimanjima: njegovatelj (osposobljavanje – 30 polaznika), kuhar (osposobljavanje – 30 polaznika) i instalater solarnih sustava (20 polaznika). Provest će se nastava za osam obrazovnih skupina a ostvarit će se i suradnja s poslodavcima u području Osječko-baranjske županije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 196.049,53 €
EU sufinancira: 196.049,53 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Učilište Janus
Kontakt nositelja projekta: uciliste.janus@gmail.com