“OSIgurajmo im JEdnaKost 2”

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projekt adresira problem u obrazovnom i društvenom uključivanju djece s teškoćama, koji znatno utječe na njihova obrazovna i socijalna postignuća. Ciljevi: 1. pružiti izravnu potporu uključivanju i stručnu podršku za 72 učenika s teškoćama u 18 osnovnih škola i 1 odgojno-obrazovnoj ustanovi na području grada Osijeka putem uvođenja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika; 2. smanjiti broj nezaposlenih na području Osijeka za 61 osobu; 3. podići razinu svijesti cijele zajednice o potrebama učenika s teškoćama.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 308.494,47 €
EU sufinancira: 277.645,03 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Osijek