Abeceda pismenosti

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu:

Projekt Abeceda pismenosti sastoji se od stručnog usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika nositelja Ekonomske i upravne škole Osijek, te partnera Osnovne škole Vladimir Becić, za područje izrade i provedbe kurikuluma digitalne, medijske, financijske i multikulturalne pismenosti koja će se realizirati kroz radionice i rad s 80 učenika obje škole. Učenici će kroz izvannastavne aktivnosti učiti na nove načine i metode, prakticiranjem projektnog i problemskog razmišljanja u svrhu stvaranja konkretnog znanja i temelja za cjeloživotno učenje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 194.558,55 €
EU sufinancira: 194.558,55 € 100%
Natječaj: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Ekonomska i upravna škola Osijek
Kontakt nositelja projekta: ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr