Utjecaj glikozilacije transferina na vezivanje željeza – GlyTransFer

Ograničena izdvajanja za znanost u Republici Hrvatskoj uzrokuju slab interes mladih stručnjaka za znanstveni rad nedostatnim financiranjem početnih znanstveno-istraživačkih projekata. Cilj ovog projekta je povećati konkurentnost mladih istraživača i poslijedoktoranada provođenjem inovativnog temeljnog znanstvenog istraživanja iz područja kemije, biokemije i glikoproteomike na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prema najvišim međunarodnim standardima, čime se povećava mogućnosti za razvoj karijere istraživača i njihovo jače uključivanje u Europski istraživački prostor.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 89.913,73 €
EU sufinancira: 89.913,73 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Kontakt nositelja projekta: 01 48 18 288