ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2015./2016.

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Cilj je ovog projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u OŠ i SŠ u redovnu nastavu angažmanom pomoćnika u nastavi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ciljne skupine projekta su učenici s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama MŽ i osobe angažirane kao pomoćnici u nastavi.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 350.691,74 €
EU sufinancira: 328.947,37 € 94%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Međimurska županija