Prvi sam izbor na tržištu rada – obrazovan, kompetentan i lako zapošljiv

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt će unaprijediti sustav cjeloživotnog obrazovanja u Međimurskoj županiji te će pridonijeti zapošljivosti 143 odraslih sudionika edukacije te njihovoj konkurentnosti na tržištu rada kroz provedbu programa osnovnog školovanja odraslih (80 polaznika) te osposobljavanja za zavarivača MIG MAG postupkom (24 polaznika), za poslove izrade obuće (24 polaznika) i operatera na računalu (15 polaznika).


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 166.320,45 €
EU sufinancira: 166.320,45 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Čakovec
Kontakt nositelja projekta: pou@ck.t-com.hr
Web stranica: http://pou-cakovec.hr/