Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca – II.

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Izjednačavanjem obrazovnih mogućnosti učenika s teškoćama sukladno s njihovim sposobnostima želimo postići njihovu integraciju u život lokalne zajednice, podići kvalitetu života i povećati mogućnost za samostalan život i rad. Uključivanjem pomoćnika, škola, koordinatora u obrazovni proces, a vodeći se načelom obrazovne jednakosti, potičemo osjećaj pripadnosti, povezanosti i integracije navedenih skupina.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 312.969,74 €
EU sufinancira: 281.672,76 € 90%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Čakovec
Kontakt nositelja projekta: cakovec@cakovec.hr
Web stranica: http:/ /www.cakovec.hr/