Nanostrukture titanijevog dioksida za foto-naponsku ćeliju, profesionalni razvoj mladih istraživača/poslijedoktoranada

Profesionalno će se usavršiti tim od pet mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti. Ojačat će se njihove kompetencije u razvoju i karakterizaciji nano-strukturiranih materijala za foto-naponske ćelije. To će se postići timskim radom u okviru visoko rangiranog primijenjenog istraživanja izvedenog pod nadzorom troje mentora. Temeljem publiciranih rezultata i usvojenih vještina te ostvarene povezanosti sa drugim laboratorijima u EU stvoriti će se preduvjeti za njihovo uključivanje u EU istraživački prostor. Tim će se educirati i za suradnju s poslovnim sektorom.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 247.643,92 €
EU sufinancira: 247.643,92 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Institut Ruđer Bošković
Kontakt nositelja projekta: 01 4561 111
Web stranica: https://www.irb.hr/